Mottónk: "A versenyképesség forrása a szakmai megújulás"

A versenyképesség forrása a szakmai megújulás

Változik a világ és vele a mesterségek presztízse. Méltatlan mellőzöttség után napjainkban a kandallós szakma reneszánszát éli, jóllehet idáig hosszú út vezetett. Míg Európa nyugati, fejlett felében a lakásoknak mindig kedvelt díszei voltak az ősi kastélyok és várak kandallóinak formáit idéző másolatok, addig Magyarországon csak az elmúlt évtizedben kerültek – jelképes és valóságos értelemben is – a méltó helyükre.


E tüzeléstechnikai remekek még a kilencvenes évek előtt is kapitalista csökevénynek számítottak, s csak nagy ritkán, elvétve merült fel igény az építtetők és az építészek részéről, hogy a belső élettérbe visszahelyezzék a természet élő elemét: a meleget adó és meghittséget sugárzó tüzet.


Az elmúlt másfél évtizedben azonban – a mindennapjainkban végbement hatalmas változások nyomán – a kandalló és általában a tüzeléstechnika területén is dinamikus fejlődés vette kezdetét. E folyamatot több körülmény segítette, s adott lendületet a kandallós szakma megerősödésének. Egyfelől a versenypiac létrejöttével, s a gazdasági-kereskedelmi korlátok megszűnésével Magyarországon is megjelentek a legújabb nyugat-európai tüzeléstechnikai termékek, másfelől a megalakuló honi vállalkozások is új utakat kerestek boldogulásukhoz. Mindehhez hozzájárult a belső építészet megújulása, az általános közízlés változása, az esztétikai értékek átrendeződése; mindez együtt a tüzeléstechnika szegmensében is fordulatot hozott. Természetesen nem egyik napról a másikra, de a változások trendje jól nyomon követhető.


A technikai, technológiai fejlődés következményeként folyamatosan bővültek – és bővülnek ma is – a látványtüzelés megvalósításának módozatai. Az építő és díszítő anyagokból bőséges a választék, úgyszintén az üvegajtós zárt tűzterekből is. A forma, a funkcionalitás és a minőség, vagyis a végtermék azonban a kályhások, a kandallósok kreativitására, szakmai felkészültségére van bízva. Bár a mesterek igyekeznek megfelelni az igényeknek, a megrendelői kívánságok kielégítése – a megvalósíthatóság szempontjainak egyeztetésével – a legnagyobb kihívások egyike a szakma számára. Ez indokolja az állandó elméleti felkészülést, az ismeretek folyamatos bővítését, a tapasztalatok kicserélését.


Sokszor, sokan elmondták már: a gyártóknak és a felhasználóknak egyaránt érdekük, hogy a globalizált piacon a hazai szakma talpon tudjon maradni. Életben maradásunk feltételét azonban elsősorban mi magunk, a mesterség elhivatott képviselői tudjuk megteremteni. A mai és az elkövetkezendő időkben a legfontosabb a tudásalapú szakmaiság, az alapos és sokirányú tájékozottság, az önmagunkat menedzselni tudó képesség fejlesztése. Ugyanakkor az elmúlt másfél évtized arra is megtanította az iparosokat, hogy a piaci pozíciót nemcsak megszerezni, de megőrizni is nagy próbatétel. Napjainkban, amikor a külföldi versenytársak – olykor a magyar minőséget alulmúló – termékei elözönlik a belföldi piacot, mindannyiunk közös érdeke a magyar termékek elfogadottságának erősítése. E tekintetben még sok a dolgunk. A vásárlói közfelfogás szerint a külhoni portéka még mindig jobb és becsesebb, mint az itthon gyártotté, jóllehet a minőség tekintetében állja a versenyt, mi több: a hazai termék hazai munkahelyet is jelent. A kályhásoknak és a kandallósoknak – természetesen a maguk területén – abban van felelősségük, hogy termékeikkel és szolgáltatásaikkal kivívják a magyar cikkek megbecsülését és a megrendelők elismerését. Ehhez a szakma folyamatos megújulására van szükség, amely egyben versenyképességünk forrása is.